KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ

KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ

T.C. NEVŞEHİR VALİLİĞİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI KARAR TARİHİ : 19/08/2020 KARAR NO : 2020/75 GÇNDEM : Koronavirüs Tedbirleri/ Sokak düğünleri, defin işlemleri, HES kodu ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız hk. Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca birçok tedbir kararı alınarak uygulanmaktadır. Pandemi İl Koordinasyon Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda Nevşehir il genelinde geçerli olmak üzere; 1. Sokak düğünlerinin ilgili makamlardan izin alınması ve yemeksiz olarak okul bahçelerinde tertip edilmesi ile kontrollerinin Kolluk Kuvvetleri, Mahalle Muhtarları ve okul idarecileri tarafından yapılması. 2. 2020/15 nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararına ek olarak vatandaşlarımızın rekreasyon alanlarında piknik yapmaları ve toplu olarak bir arada bulunmaları yasaklanmıştır. 3. Kamu Kurum ve Kuruluşları'na (sağlık tesisleri hariç) girişte HES kodu kontrolünün yapılmasının kurumların kendi bünyesinden görevlendirdiği görevlilerce yapılması, 4. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın 1.derece yakınları haricindeki taziye, düğün vb toplu etkinliklere katılmaması ve pazar yerlerine giriş çıkışlarının yasaklanması, Yukarıda belirtilen karara ilişkin başta Mülki İdari Amirleri olmak üzere, Tüm Belediye Başkanlıkları, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Kapadokya Alan Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, ilgili Sivil Toplum Kuruluşları koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması ve Jandarma, Emniyet ve Zabıta kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilmesine, Yukarıda belirtilen tedbirler uygulamasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine, Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine, Oy birliğiyle karar verilmiştir.