Genel evrak kayıt ve dağıtımı,
Kurumsal yazışmaların yapılması,
Meclis ve Encümen Kararlarının kayıt altına alınması,
Personel ve Özlük İşleri hizmetlerinin yürütülmesi,
Özel Kalem hizmetlerinin yürütülmesi işlerini yürütmektedir.