01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24.Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara İlişkin tebliğin 39 uncu maddesi uyarınca 19/03/2018 tarihinde toplanan sınav komisyonumuz aşağıda isimleri yazılı işçilerin belediyemiz şirketinde işçi statüsüne geçirilme ile ilgili yapılan sınavda başarılı olduklarına karar verilmiştir.