Bütçesinin hazırlanması,
Bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kaydedilmesi,
Ödenek aktarma belgelerinin düzenlenmesi,
Gelirlerin tahakkuku, gelir ve alacakların takip ve tahsili,
Taşınır ve taşınmaz kayıtlarının tutulması,
Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi işlerini yürütmektedir.