Belediyeye ait tüm makine ve techizatın genel bakım onarım ve yenileme işlerinin bizzat kontrol ve takibini yapmak, 
Yeni alınması gerekli tüm makine ve teçhizatın tespitini yapmak, 
Logar ızgarası, korkuluk imal etmek, diğer müdürlüklerin yapılması gerekli görülen imalatlarını yapmak. 
Eskiyen ekonomik ömrünü dolduran tüm araç ve iş makina ve techizatın kayıtlardan düşülmesi ile ilgili gerekli prosüdürü yerine getirmek, 
Araç ve iş makinaların trafik tescil, plaka, vize vb gibi tüm resmi işlerini takip etmek, 
Belediye sınırları içerisinde bulunan tüm park ,havuz orta refüj ve buna benzer yerlerdeki aydınlatma ve enerji ile ilgili tüm teknik işleri tamir bakım, yenileme ve yapma işlemini takip eümek, 
Elektrik ve enerjinin bulunduğu alanlarda tehlike arz edebilecek yerler ile ilgili gerekli önlemleri alır.Yönlendirme ve levhalarını takar koruma bantlarını oluşturur. 
Belediye ye ait tüm aydınlatma ve enerji kullanılan yerler ile ilgili saat ve panoların bakım ve tetkiklerini yapmak, 
Belediyeye ait bina ve tesislerdeki ahşap işlerini,mevcut olanların bakımını yapmak ile görevlidir.