Duyuru | 11.05.2018 Tarihinde yayınlanan 7143 sayılı kanunun 16.maddesinde belirtilen imar barışının sağlanması amacıyla, 31.12.2017 tarihinden önce yapılan yapılar için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ve e-devlet üzerinden yapı kayıt belgesi alınabilmesi için gerekli müracaatların 31.10.2018 tarihine kadar yapılması ve yapı kayıt belgesi bedelinin 31.12.2018 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. İmar barışından yararlanmak isteyen vatandaşlarımıza duyurulur.
E-Devlet kapısı üzerinden yapılacak müracaatta gereken bilgiler;
1) E-devlet şifresi
2) Geçerli bir cep telefonu numarası
3) Geçerli bir e-posta adresi
4) Beyan edilecek yapının adresi
5) Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri
6) Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2)
7) Yapıdaki konut ve işyeri sayısı
8) Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2) (İlgili belediyesinden alınabilecektir.)
9) Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2)
10) Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)
11) İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi
12) Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. (Fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır.)