Tarihçe

Ortahisar’ın kuruluş tarihi kesin bilinmemekle beraber 11yy. başından itibaren Orta Asya’dan Anadolu’ya göçlerin başladığı sırada Özbek Türklerinden olan Hibe Dede, sekiz kardeşiyle Horasan’dan gelerek Ortahisar’a yerleşmişlerdir.

Bu aile kasabasın ortasında bulunan kale ve etrafında hazır buldukları oyukları geliştirerek ve ilave yerler oyarak kendilerine dokuz ayrı mesken yapmışlardır. Şimdiki Ortahisar halkının büyük bir bölümünü dokuz kardeş oluşturur.

Kapadokya bölgesinde yapılan araştırmalar ve tarihi belgelerinden de anlaşılmaktadır ki Kapadokya bölgesi erken devirlerinden beri iskan edilen yerleşim birimlerindendir. (M.Ö. 3500)

Alacahöyük, Yazılıkaya, Boğazkale, Hattuşaş, Alişar, Külhöyük, Çengeltepe, Kültepe, Erkilet, Karahöyük, Kaneş Acemhöyük gibi merkezler, eski coğrafyada Kapadoya olarak belirlenen en eski yerleşim ve uygarlık merkezleridir. Bu merkezlerin yeni coğrafyadaki varislerinden olan Ortahisar ise geçmiş dönemlere ait tarihi kalıntılar ve doğal özellikleri ile önemli bir yer tutmaktadır.

Ortahisar kasabası M.Ö. 1500 yılında Etilerin, M.Ö. 1200 yılında Firikyalıların, M.Ö. 657 yılında Likyalıların ve bir ara Perslerin, M.Ö. 27 yılında Romalıların eline geçmiş, M.S. 395 yılında Doğu Romanın Bizans’a dönüşmesiyle Bizans hakimiyetine geçmiş. M.S. 10. yılın ikinci yarısına kadar bu hakimiyette kaldığı görülmektedir.

M.S. 1071 de Malazgirt Zaferi ile Anadolu’nun büyük bir bölümü ile ve tüm Kapadokya bölgesi ebedi kalacak şekilde Türklerin hakimiyetine geçmiştir. 1071 yılını takip eden elli yıl içinde Anadolu’nun büyük bir kısmı ile birlikte Kapadokya bölgesi, yörede ilk Türk hakimiyeti olan Danişment Ahmet Gazi’nin kurduğu Danişment Biyliği idaresine geçer. Bu dönemle birlikte Türkler ve bölgedeki Hıristiyanlar huzur içinde yan yana yaşamaya başlarlar.

1175 yılında Kapadokya bölgesi Selçukluların eline geçmiş, Moğol istilasından sonra Eretna Beyliği ve Karamanoğulları Beyliği hakimiyetine girer. 1916 yılında Kasaba olan Ortahisar’ın ilk belediye binası Ortahısar Kalesi altında bulunmaktadır.

Başkanlarımız


Esnaf Ahmet
1916-1920
Mustafa Başaran
1920-1924
Raşit Turan
1924-1938
İsmail Onur
1938-1948
M. Ali Karaşahin
1948-1950
Rıfat Gündüz
1950-1952
Ömer Sümer
1952-1960
Mustafa Dere
1960-1961
Yusuf Yılmaz
1961-1962
Mustafa Ertaş
1962-1963
Yaşar Güven
1963-1973
Rasim Yönemli
1973-1977
Yaşar Yavuz
1977-1980 1984-1989 1994-1999
Ahmet Genç
1980-1982
İbrahim Özkan
1982-1984
Mustafa Dönmez
1989-1994
Dr. Erkal Yandı
1999-2002
Yücel Yazıcı
2002-2009
Ali İhsan Özendi
2009-2014
İsmail Genç
2014-

© Tüm Hakları saklıdır.
Ortahisar Belediyesi 2018 .